Ειδικές Βιβλιοθήκες

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – τμήμα κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) είναι η σημαντικότερη Τεχνική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης. Καλύπτει θέματα που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς κυρίως, τόσο τεχνικής και τεχνολογίας όσο και οικονομίας, διοίκησης κλπ.

Συλλογή
Η συλλογή της βιβλιοθήκης αριθμεί περίπου 7.000 τίτλους βιβλίων , 209 τίτλους περιοδικών, πρότυπα (ΕΛΟΤ, ASTM, DIN, ISO), προδιαγραφές, κανονισμούς(ΤΟΤΕΕ, ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ), Φύλλα Εφημερίδας

...

GOETHE ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Το Goethe-Institut είναι το πολιτιστικό Ινστιτούτο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με δράση που καλύπτει όλο τον κόσμο. Το ινστιτούτο που λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη είναι ο πιο δημοφιλής και οργανωμένος φορέας εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας και διεξαγωγής διεθνώς αναγνωρισμένων εξετάσεων στην πόλη.

Βιβλιοθήκη
Συλλογή
Η βιβλιοθήκη του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης διαθέτει μια πληθώρα από έντυπα και οπτικοακουστικά μέσα

...

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης ανήκει στο διεθνές δίκτυο των Γαλλικών Ινστιτούτων και προτείνει μαθήματα γαλλικών για όλα τα επίπεδα, μια σειρά εξετάσεων και τεστ καθώς επίσης και σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης.

 

Βιβλιοθήκη – Κέντρο πολυμέσων

Η βιβλιοθήκη του ινστιτούτου, πρόσφατα
...

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ιδρύθηκε με τον νόμο 717/1977, και άρχισε να λειτουργεί το 1978 στη Θεσσαλονίκη. Ιδρυτής του είναι ο αείμνηστος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτριος Ευρυγένης.

Το ΚΔΕΟΔ είναι εθνικός φορέας τεκμηρίωσης και έρευνας και λειτουργεί με την μορφή κρατικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, διαθέτει όμως διοικητική και

...